Stamic Race's betingelser & vilkår
ERKLÆRING OM ACCEPT AF RISICI & ANSVARSFRASKRIVELSE

Stk 1. Stamic Race er Falsters forhindringsløb som vil strække sig over 5 km i sand, jord, gros & græs. Den tilmeldte vil møde forskellige forhindringer undervejs hvor kroppen skal udøve fysisk aktivitet for at fortsætte.

Ved fysiske aktiviteter menes dog ikke udtømmende at; kravle, hoppe, kaste, skubbe, trække & svinge mm. Samt vil den deltagende stifte bekendskab med vand på ruten.

Hvis den deltagende ikke føler sig fysisk overlign i forhold til en forhindring, tvinges personen ikke til at overvinde den individuelle forhindring. Det er dermed den deltagendes eget valg at afprøve forhindringen. Stamic Race kan stadig gennemføres ved at udfører en straf runde. Som kan findes & læses i regelsættet.

Stk 2. Der vil blive taget billeder under selve Stamic Race afholdelse. Billeder hvor en deltagende fremgår kan blive brugt til Stamic Race markedsføring.

Stk 3. Ved aflyste events vil tilmeldte deltagere få refunderet det fulde beløb der er blevet betalt for et startnummer til et Stamic Race event. Alle gebyrer som er betalt i anledning af køb af et Stamic Race startnummer vil gå tabt. Da det ikke er Stamic Race som råder over disse penge. 

I forbindelse med den forestående oplevelse & information vedrørende Stamic Race, afgiver undertegnede deltager hermed følgende erklæring overfor Stamic Race ved deres deltagelse:

- Jeg er 15 år eller derover.

- Jeg accepterer, at der bliver taget billeder til Stamic Race og at der er mulighed for, at jeg indgår i dem.

- Jeg er opmærksom på, at ved aflyste Stamic Race events vil deltager betalte gebyre gå tabt. 

- Jeg er indforstået med, at tilmelding af Stamic Race foretages på mit eget ansvar og jeg påtager mig således den fulde risiko for min deltagelse i løbet. Jeg bærer selv det fulde ansvar for eventuelle tings- eller personskader, som jeg pådrages i denne forbindelse og fraskriver mig tillige ethvert erstatningskrav overfor Stamic Race og dennes arrangører samt frivillige. Jeg indestår i øvrigt for at friholde Stamic Race fra ethvert erstatningsansvar, som min deltagelse i Stamic Race events måtte give anledning til.